• همانگونه که می دانید یکی ازقسمت های بسیارمهم درهر چاپخانه ای واحد صحافی آن می باشد. این واحد می تواند چاپخانه را درگروه چاپخانه های مجهز قرار دهد. چاپخانه ای که واحد صحافی دارد و نیازی به ارسال کارهای چاپ شده به صحافی های دیگر ندارد چندین خوبی دارد: اول اینکه سرعت کار بسیار بالاست ونیازی به صرف زمان جهت هماهنگی و ارسال کارها به صحافی بیرون ازچاپخانه نمی باشد و کارها خیلی سریع آماده تحویل میشود. دوما" فرمهای چاپ شده با کمترین باطله صحافی می شود زیرا در حمل و نقل تعدادی ازفرم ها باطله می شود که این موضوع موجب کسری در تعداد کار تحویلی می باشد.
  • امکانات صحافی
   • دستگاه ورق تاکنی 4.5ورقی
   • خط کامل چسب گرم با ترتیب همزمان 16 فرم
   • خط کامل منگنه با برش سه طرفه
   • دستگاه برش سه طرف بر
   • بسته بندی شیرینگ
   • بسته بندی کارتن

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید